KAIZENKAN Dojoetikett - Dojo Säkerhet


dojo

Säkerhet

Att träna Bujutsu är inte farligt, och skadorna under träningen är mycket sällsynta. Men det finns vissa saker som man bör tänka på för din och andras säkerhet och trivsel. Reglerna är till för att förebygga skador och skapa en optimal och säker träningsmiljö för fysiskt och psykiskt utveckling.

Kortklippta naglar

För att undvika att man ska råka riva sig själv eller andra så bör du tänka ; hur dina naglar ser ut. Kortklippta naglar på fingrar och tår är därför att föredra.

Inga smycken

För att undvika att smycken fastnar, rivs loss eller går sönder under träningen får sådana inte användas. Har du något smycke som är svårt att ta av kan du använda en bit tejp för att skydda det under själva träningen. Om du är osäker på hur du ska göra med ett smycke kan du fråga instruktören om detta innan träningen börjar. Som smycken räknas bland annat halsband, ringar, armband och klockor.

Träningsklädsel

För dig som inte har någon träningsdräkt gi) är det viktigt att du tänker på att använda långbyxor och kläder som hjälper dig att undvika onödiga skrubbsår och liknande från mattan.Tänk också på att de kläder du väljer att träna i inte har dragkedjor eller andra vassa föremål som man kan riva sig på. Var noga med din kroppshygien samt att dina träningskläder är hela och rena. Använd inte starka parfymer eller makeupp på träningen, det finns elever som kan vara allergiska mot detta.

Träna inte sjuk eller skadad

Tänk på att inte träna om du till exempel är skadad, förkyld eller sjuk på annat sätt. Du kan smitta andra och riskerar att försämra din egen sjukdom eller skada.

Dock finns det inget som hindrar att du kommer till lokalen (Dojo) under träningstiden och sitter på bänken och tittar på om du till exempel har en skada eller lättare förkylning.

Att betrakta en träning från mattkanten kan också vara mycket lärorikt, samt att det så klart också är trevligt att träffa träningskompisarna, även om man själv inte har möjlighet att träna just den gången.

Tradition

Som en klubb under Kaizen och WTMAS där vi tränar traditionella kampkonster finns det en hel del japanska traditioner som är vanligt i österländska kampkonster. Detta betyder tex att vi hälsar varandra på ett japanskt sätt och tilltalar instruktörerna med japanska tilltalsnamn såsom sensei eller senpai. Mer om detta kan du läsa längre ned i sidan.

Värdesaker

Lämna inte kvar dina värdesaker eller dyra kläder i omklädningsrummet under träningen, utan ta istället med de in i Dojon där vi tränar och lägg de där instruktören visar. Hittills har vi klarat oss utan den här typen av otrevligheter, men det är bättre att ta det säkra före det osäkra.

Bli antecknad

Det är viktigt att du ser till att din närvaro blir antecknad på klubbens lista vid varje träningstillfälle, då detta ligger till grunden för din gradering i slutet av terminen.

Träningskamraten


Det här är kamraten som du tränar med varje vecka, kanske t.o.m. dagligen eller som du träffar på ett seminarium. Träningskamrater finns det många av och de är alla olika. Några är bra och några är mindre bra. Den bra träningskamraten är den som du väljer att träna med så ofta du kan och den mindre bra, är den som till slut ingen vill träna med.

När vi här pratar om mindre bra, så menar vi inte teknisk skicklighet, utan sättet att vara (attityden). Hans eller hennes sätt att vara stämmer inte överens med de andra i träningsgruppen och därför blir det svårare för alla som tränar med honom att lära sig något.

Du känner säkert igen typen. Det är han eller hon som alltid gör något helt annat än vad som skulle, eller försöker förbättra tekniken, som instruktören precis har visat er. Precis som om det inte var svårt nog att komma ihåg det som instruktören visade. För resten, så är ofta anledningen till hans sätt, just att han inte klarar av den teknik som instruktören visat.

Han kanske t om försöker sig att överta instruktörs rollen för att lära även dig sina egna ideer om hur tekniken egentligen skall göras, oavsett om du har högre grad än han! Er träning kommer då att fyllas av hans prat och förklaringar utan att du hinner öva dig på det som ni skulle och du har inte lärt dig någonting mer än att undvika denna person när ni skall träna nästa gång.

Jag skall här försöka ge några råd, både till den bra kamraten och den mindre bra:

DEN BRA TRäNINGSKAMRATEN

Du som tvingas träna med den mindre bra träningskamraten måste försöka att inte börja snacka eller skälla på honom. När det är din tur, använd istället din kropp och dina färdigheter och försök visa honom hur det verkligen skall gå till.

Försök vara koncentrerad på din uppgift och använd situationen till att stärka ditt eget tålamod. Använd också den mindre bra träningskamraten som ett varnade exempel för dig
själv; så skall jag aldrig någonsin bete mig.

DEN MINDRE BRA TRäNINGSKAMRATEN

Du som kanske känner igen dig som den mindre bra träningskamraten måste tänka på om du accepterar vad din instruktör säger. Gör du inte det, måste du kanske hitta en annan instruktör och/eller klubb!

Om du gör så flera gånger måste du kanske ställa dig frågan om det är du själv som är problemet, annars kommer du att cirkulera runt jorden i evighet, för att hitta en instruktör som passar just dig.
Du måste lita på vad instruktören säger eftersom han har större erfarenhet än dig, även om du kanske inte inser det ännu, men det är faktiskt han som är instruktören, inte du. Du är där som en elev.

Du betalar ju faktiskt också en tränings- och medlems-avgift som är bortkastad, om du inte vill lita på din instruktör och tro på vad han eller hon säger.

Träna med olika kamrater bara de är någorlunda lika stora som dig. Om din kamrat är högre eller lägre graderad än dig själv har ingen betydelse, så länge han är pålitlig, motiverad till att träna och uppträder med en korrekt budo-attityd.

Ansvar

Det är viktigt att du förstår ditt ansvar. Hos oss lär du dig tekniker som kan skada andra. Det är viktigt att du använder dessa endast i yttersta nöd för att skydda dig själv eller någon annan, samt att du i förekommande fall inte använder mer våld än vad som är nödvändigt.

Kommer det i vår kännedom att du missbrukat vårt förtroende, skadat våra intressen och dragit vanära över oss, blir du omedelbart utesluten ur klubben och får heller inga avgifter tillbaka.

INFORMATION - Etikett


 • Kom i tid till träningen, så att du är ombytt och klar då träningen skall börja. Om du kommer för sent får du göra hälsningarna för dig själv
 • Uträtta dina naturbehov innan träningen så att du slipper springa på toaletten under träning.
 • Tugga inte tuggummi som du kan sätta i halsen under träning. Snus, tobak och andra narkotika är totalförbjudet i en Dojo.
 • Hälsa din sensei/senpai korrekt på ett japanskt sätt (buka) så fort du får syn på honom eller henne i eller utanför Dojo.
 • Tag av dig skorna och hälsa vid dörren när du skall in i Dojo.
 • Innan träningen skall börja liksom i slutet av träningen, samlas alla elever i en eller flera led för en gemensam genomgång och hälsning.
 • Under träningen lyssna noggrant och var uppmärksam på de instruktioner och råd som instruktören ger. är du osäker på hur du skall göra, fråga.
 • Vid tilltal svarar eleverna "Hai!" som är ett jakande svar på japanska om man har förstått instruktionen.
 • Om du använder något av träningsredskapen, hantera dessa med varsamhet och ställ dem tillbaka på rätt plats när du är klar.
 • Visa hänsyn till andra och lämna ej dojo under träning.
 • Undvik diskussion och träna koncentrerat och målmedvetet tills intruktören bryter för en genomgång eller instruktion. Dricka eller gå på toa får du göra endast under pauserna.
 • Var alltid artig och ödmjuk mot andra elever och mot din tränare.
 • Du får inte lära ut tekniker som du lärt dig till någon som inte är ansluten till klubben utan tillstånd från din sensei.
 • Meddela din tränare om du blir sjuk, reser bort för semester eller inte kan närvara vid träningen av annan orsak.
 • Undvik känsloutbrott, förargelse, avundsjuka, förakt och girighet. Försök istället att utveckla din karaktär, var ärlig och uppriktig och uppträd korrekt och med självbehärskning.
 • Ha ett sant mål (syfte) för din träning och var din tränare och din klubb lojal.
 • Lev efter våra etiska normer såsom vänlighet, lojalitet, respekt, ödmjukhet, rättvisa, ansvar och omtanke.

Lycka till med din träning!

Karatemästaren och den moderna karatens fader, Gichin Funakoshi skrev "The twenty Guiding Principles of Karate" by Funakoshi som kan hjälpa dig med din träning om du läser dessa med eftertanke.

Att bara läsa gör att man kanske kommer ihåg, men om du även tänker på vad du läser kanske du förstår innebörden i vad du läser:

 • Karate begins and ends with courtesy.
 • There is no first attack in karate.
 • Karate is an assistance to justice.
 • Know yourself first, before you know others.
 • Spirit before technique.
 • Be ready to free your mind.
 • Accidents come from laziness.
 • Karate training goes beyond the dojo.
 • You will never stop learning in karate.
 • Apply karate to everything. Therein lies its beauty.
 • Karate is like boiling water. If not given heat, it will go cold.
 • Do not think of winning. Instead, think that you must never lose.
 • Make adjustments according to your opponent.
 • The outcome of a fight depends on how you handle weaknesses and strengths.

 • Think of hands and feet as swords.
 • When you step outside your own gate, you face a million enemies.
 • Fixes positions are for beginners: later, one moves naturally.

 • Kata is practised perfectly, real fight is another thing.
 • Hard and soft, tension and relaxation, quick and slow, all connected in the technique.
 • Think of ways to apply these precepts every day.