MUGAIRYU IAIDO - HACHIMANRYU BATTOJUTSU

KAIZENKAI Battojutsu är samurajens kunskap om det berömda samurajsvärdet sk katana, där Iaido är konsten att dra, hugga, stöta och parera med svärdet, och där rörelserna tränas till perfektion såsom samurajerna gjorde i sin iaijutsu. I Battojutsu tränar vi tillämpningar av dessa tekniker mot varandra - kumitachi, med ett träsvärd sk bokken.

Från iaijutsu har sedan iaido utvecklats med ett annat syfte för träningen, nämligen fysisk och mental utveckling av utövaren, med svärdet som redskap.

MUGAIRYU IAIDO - HACHIMANRYU BATTOJUTSU - en annorlunda och spännande kampkonst för alla lägst 15 år och med intresse av Japan och samurajer.

Varför kan inte barn under 15 år träna iaido beror på att svärden är så långa och tunga och det skulle kunna göra mer skada än nytta om man börjar med iaido när man är för liten.

I Kaizenkan Bujutsu Academy tränas koryu iaido enligt Koden Hachimanryu och Mugairyu iaido & battojutsu under stormästaren Hamamoto Hisao på Okinawa i Japan.

hamamoto-sensei

KODEN HACHIMAN RYU BATTOJUTSU & MUGAI RYU O-SENSEI HISAO HAMAMOTO

The 14:th headmaster (soke) Hisao Hamamoto in Okinawa. He was born 1936 in Kumamoto in Kyoshu, Japan.

Läs mer »