KAIZENKAI KARATEJUTSU

Graderingsfodringar för vuxna och ungdomar fr 13 år

SHODEN -level

6 kyu - gult bälte:

karate-belt
 • Ju san dachi (13 grundställningar)
 • Ichi-, ni-, san ren tsuki (enkel-, dubbel- och trippelslag)
 • Taisabaki (undanglidningar/förflyttningar)
 • Kingeri (gren spark endast med främre ben)
 • Mawashigeri (rundspark med främre och bakre ben)
 • Sokuto yokogeri (sidospark med främre och bakre ben)
 • Mae geri (frontspark med främre och bakre ben)
 • Kakatogeri (yxspark med främre och bakre ben)
 • Hiza go ho (5 knäsparkar)
 • Uke hachi (8 blockeringar/undanstyrningar)
 • Shuto ju pou (10 anfallsvinklar)
 • Juntsuki (slag med främre armen och med steg)
 • Gyakuzuki (slag med bortre/bakre armen och med steg)
 • Senzin geri tsuki (frontspark med slag som ovan)
 • Goshin geri tsuki (som ovan men baklänges)
 • Geri shi ho (undanglidning, blockering och frontspark i 4 riktningar och med flödet)
 • Hiji hachi ho (8 tekniker med armbågen)
 • Defensivt självförsvar: frigörningar från 10 olika grepp
 • Dojo etikett - uppförandet samt kunna knyta sitt bälte
 • Kata: Fukyogata no Ichi
 • Teoriprov nr 1

Minimitid är ca 3 månaders träning från träningsstart.

5 kyu - orange bälte

karate-belte-o

Alla föregående tekniker bättre

 • Tillämpade slag: raka, krokar, uppercuts och hammarslag med främre och bakre armen
 • Ju ukemi (mjuk fallteknik framåt och bakåt)
 • Ushiro geri, bakåtspark, med främre och med bakre ben
 • Ura mawashigeri (med främre ben)
 • Ushiro mawashigeri (med bakre ben)
 • Gyaku mawashigeri (med främre ben)
 • Kihon hachi ho kumite (kumite efter blockeringsmönster med 8 tekniker)
 • Renza uke kumite (undanglidningar och blockeringar mot slag och sparkar varannan gång i långsamt tempo)
 • Kata: Pinan Nidan, Pinan Shodan

Minimitid är ca 3 månader/30 träningar från förra gradering

4 kyu - grönt bälte

karate-belt-g

Alla föregående tekniker bättre

 • 3 olika svep
 • Spark- och slagkombinationer
 • Sanpo kuzushi (3 balansbrytningar med armlås)
 • Go ukemi (hård fallteknik 4 st samt korrekt uppstigning)
 • Gyaku hazushi kumite (10 bestämda frigörelser mot handledsgrepp)
 • Kata: Pinan Sandan
 • Kata: Pinan Yondan
 • Teoriprov nr 2

Minimitid är ca 4 månader/30 träningar från förra graderingen


CHUDEN -level

3 kyu - blått bälte

karate-belt-b

Alla föregående tekniker bättre

 • En egen kombination av 2+3 sparkar och slag
 • Kousa tsuki kumite (krokar)
 • Ju pou geri kumite (slag-spark kombinationer)
 • BO-JUTSU kata: Shuji no Sho
 • Kata:Pinan Godan
 • Kata: Sanchin
 • Kata: Gekisai no Ichi

Minimitid är ca 4 månader/40 träningspass från förra graderingen

2 kyu - lila bälte

karate-belt-l

Alla föregående tekniker bättre

 • Gyaku dori kumite (10 lås/kontrollgrepp med nedtagningar)
 • Nage no kata (5 olika kast)
 • SAI-JUTSU: kihon kumite
 • Kata: Tensho
 • Kata: Naifanchin Shodan
 • Kata: Saifa
 • Kata: Gekisai no Ni
 • Teoriprov nr 3

Minimitid är ca 4 månader/40 träningspass från förra graderingen

1 kyu - brunt bälte

karate-belt-br

Alla föregående tekniker bättre

 • Tanto dori (valfria försvar mot 5 olika knivattacker)
 • Irimi (8 balansbrytningar med nedtagning)
 • Goshin kumite (självförsvars fight): förståelse och kunskap om kampens olika karaktärer, avstånd för såväl stående - liggande fight mot obeväpnade men värdiga motståndare som anfaller en och en i 10 min.
 • En valfri bunkai (tillämpning) till varje Pinan kata
 • Uppsats om minst en A4 sida om: "Shu Ha Ri"
 • Deltagandet i minst ett Gasshuku från förra graderingen
 • TONFA-JUTSU: kihon
 • NUNCHAKU-JUTSU kata: Sho
 • Kata: Bassai Dai
 • Kata: (Matsumura no) Rohai
 • Kata: Naifanchin Nidan
 • Kata: Ku Shanku Dai

Minimitid är ca 4 månader/40 träningspass från förra graderingen.


OKUDEN -level

1 dan - SVART BÄLTE

karate-belt-black

Alla föregående tekniker bättre

 • Tameshiwari (brytningstekniker med 1 valfri slag och spark) mot brädor
 • Kata: Chinto, Jion, Seienshin, Seisan (Naha)
 • Valfria Mugairyu iaido kata, 3 olika
 • Valfri kobudo kata
 • Jissen kumite (aktuell fight) eller Goshin kumite (självförsvar fight) mot värdiga motståndare som anfaller en efter en. Behöver inte vinna varje match men skall visa prov på mod, uthållighet, vilja, kondition och kurage för att inte ge upp

 • särskilda krav:

 • Uppsats om minst en A4 sida om: "Shin Gi Tai"
 • Instruktörsutbildning
 • Deltagandet i minst 2 Gasshukus från förra graderingen
 • Minimiålder 16 år
 • Instruktörspraktik i karate minst 1 ggr i veckan under lägst 2 terminer

Minimitid är 1 år från förra graderingen och lägst 4 år från träningsstart.

2 dan - svart bälte

Alla föregående tekniker bättre

 • Goshin kumite mot knivbeväpnade och obeväpnade motståndare som anfaller en och en i en obestämd tid
 • Kata: Bassai Sho, Rohai Sho, Kushanku Sho, Seipai
 • Kobudo kata till 2 olika vapen
 • Valfria Hachimanryu iaido kata, 3 olika
 • särskilda krav:

 • Lägst 18 år
 • Uppsats om: "Go no sen - Sen no sen - Sen, sen no sen"
 • Deltagit regelbundet i Gasshukus
 • Instruktörspraktik: Att regelbundet instruera i karate

Minimitid är 2 år från förra graderingen

3 dan - svart bälte med röd streck - SHIDO IN (chief instructor)

Alla föregående tekniker bättre

 • Jissen kumite: mot flera beväpnade och obeväpnade motståndare samtidigt i en obestämd tid
 • Kata: Naifanchin Sandan, Shoto no Seisan, Niseishi, Jitte
 • Kobudo kata till 3 olika vapen
 • Valfria Toho iaido kata, 3 olika
 • Shurikenjutsu: kihon

 • särskilda krav:

 • Högre instruktörsutbildning
 • Instruktörspraktik i karate under minst 5 år
 • Uppsats om "Tatakawa zushite katsu"
 • Deltagit regelbundet i Gasshukus
 • Lägst 21 år

Minimitid är 3 år från förra graderingen

4 dan - svart bälte

Alla föregående tekniker bättre

 • Kata: Kururunfa, Unsu, Rohai Nidan, Shiho Kushanku, Jiin
 • Kobudo kata till 4 olika vapen

 • särskilda krav:

 • Lägst 25 år
 • Uppsats om: "On ko chi shin"

Minimitid är 4 år från förra graderingen

5 dan - svart/rött bälte - RENSHI (master instructor)

Alla föregående tekniker bättre

 • Kata: Arakagi no Seisan, Chinte, Itosu no Wanshu, Neipai
 • Kata: Kobudo kata till 5 olika vapen.

 • särskilda krav:

 • Lägst 30 år
 • Ledare av egen Dojo
 • Instruerat i karate regelbundet i minst 10 år
 • Uppsats om: "Bun bu ryu do"

Minimitid är 5 år från förra graderingen


6 - 10 dan är hedersgrader och kräver inga nya tekniska kunskaper. Däremot skall man bli bättre på de tidigare tekniker, varit instruktör i många år, utvecklat sin karate, dojo och organisation, samt gett ut några skriftliga dokument mm.