KAIZENKAN - Kampsportcenter i Åkersberga, norr om Stockholm

KAIZENKAN - Kampsportcenter i Åkersberga erbjuder träning i kampkonster ursprungligen från Okinawa: karate och kobudo, samt iaido och battojutsu från Japan..

Vårt kampkoncept bygger på flera traditionella japanska kampformer, samlade under Bujutsu - kampkonst. De äldsta av dessa är flera hundra år gamla med rötterna i Kina och Okinawa, men i vår Bujutsu ingår även japanska och moderna självförsvarstekniker ur alla aspekter för obeväpnad strid.
I Bujutsu finns inga tävlingsmoment, den personliga utvecklingen finner du i själva träningen. Teknikerna i Bujutsu sträcker sig långt tillbaka i den japanska militära historien men också civilbefolkningens vilja att överleva i en hotfull situation i Kina och på ön Okinawa söder om Japan.
Kopplingen till slagfältet och samurajernas stridskonst är levande, men känslan av att möta en motståndare i strid är tidlös och det gör att Bujutsu även idag är en mångsidig, effektiv och intressant träningsform som passar alla som är intresserade av kampkonst, japansk kultur eller att kunna förebygga en hotfull situation samt i förekommande fall även försvara sig mot våldsamma och farliga personer.
Bujutsu är inte en kampkonst utan flera som kompletterar varandra, avsett för vuxna och seniorer med något lugnare intensitet (låg intensiv träning) och som ger en mångsidig träning med och utan redskap och utvecklar din koordination, balans, koncentration, smidighet och kondition på ett optimalt sätt. Du lär dig mycket om samurajernas kampkonster med och utan vapen och du får bättre självförtroende samtidigt som du lär dig hantera olika hotfulla situationer där du hotas med våld.

1. KARATEJUTSU innehåller tekniker och principer från såväl karate, aikijutsu (aikido) och jujutsu mfl. Karatejutsu är således en väldigt komplett och mångsidig kampkonst med de bästa från de mesta. Grupper för barn från 8 år, ungdomar och vuxna samt äldre, tjejer och killar samt familjer.
Karatejutsu är enkelt, naturligt och effektivt utan vare sig volter eller andra akrobatiska övningar. Gjort för vanliga människor som inte behöver vara viga eller starka. Mervärde av träningen är dessutom bättre kondition, fettförbränningen och starkare och fastare kropp. Bättre koordination, balans, koncentration och självförtroendet är andra resultat av regelbunden karatejutsu träning. Även svenska livvakter tränar karatejutsu för att den är så effektiv i självskydd! Traditionell Karate är inte för tävling utan för livet!

2. OKINAWA (Ryukyu) KOBUJUTSU eller kobudo träningen kompletterar de vapenlösa teknikerna från karatejutsu med olika redskap som används som vapen. Som resultat av kobujutsu träningen lär vi oss använda olika slags föremål som är tillgängliga för att bättre kunna försvara oss i en hotfull och våldsam situation.
Kobujutsu träningen förstärker även våra armar och handled och vi får fastare kropp, samt att vi blir bättre i karate. Vi utvecklar vår högra- och vänstra hjärnhalvan på ett effektivt sätt vilket förbättrar koordination och balans. Från din andra termin i karatejutsu kan du träna även kobujutsu parallet med karatejutsu. Okinawa kobujutsu kallas även för Ryukyu Kobujutsu eftersom den kommer från Ryukyu öar som är en ö -grupp söder om Japan och där Okinawa är den största ön.

3. IAIDO och BATTOJUTSU , som även kan tränas separat, är träning med det japanska samurajsvärdet som redskap för att utveckla vår hållning, balans, koordination och koncentration. Battojutsu med kopplingen till samurajerna är en intressant och spännande del av japansk kultur och filosofi och även mental träning då träningen ger en inre lugn och man känner sig mer i balans både mentalt och fysiskt. Att kunna hantera det berömda samurajsvärdet katana ökar dessutom självförtroendet och prestationsförmågan. Passar utmärkt för alla äldre, vuxna och ungdomar lägst 15 år, tjejer och killar.

4. AIKI JUJUTSU, TAIJUTSU där du tränar med hela kroppen de bästa från både aikido, jujutsu och ninjitsu. Rolig, effektiv och okomplicerad träning utan tävlingsmoment för vuxna och ungdomar, tjejer och killar lägst 8 år. Här får du även lära dig grunderna i Okinawa kobujutsu, BJJ samt i iaido för att sedan efter ett år gå vidare i en fortsättningsgrupp efter intresse

KAMPSPORT är bra, mångsidig, rolig och spännande idrott och motion för både barn, ungdomar, vuxna och äldre - tjejer och killar, och där alla i familjen kan träna tillsammans om de vill! Vår familjeträning i karatejutsu oah aiki jujutsu är väldigt populär då 80 % av våra medlemmar är just familjer!

Man är aldrig för gammal och det är aldrig för sent att börja träna, men alltid för tidigt för att ge upp! Det är bara att bestämma sig och komma till oss för en gratis provträning! Våra trevliga och erfarna instruktörer tar väl hand om dig/er.

Vi måste dock reservera oss mot barn som tror att de kommit till en lekstuga. Vi syslar inte med lek, skrik och gap utan förväntar oss att medlemmar följer våra etiska normer (se under Säkerhet och Dojo etikett) och är seriöst intresserade av att lära sig det som vi har att erbjuda för både barn och vuxna. Vill ni att era barn skall komma till oss för att leka kan ni ta era barn till något annat ställe. Här tränar vi kampkonster som är behäftade med en viss disciplin pga träningens karaktär. Barnen lär sig tekniker som de kan skada andra med och därför är det viktigt att de även lär sig självdisciplin, ansvar, respekt och omtanke.

Vi reserverar oss även mot oseriösa, ostabila eller kriminella personer då vi värnar oss om den fina stämningen som det råder på vår klubb, där alla är trevliga och hjälpsamma mot varandra och visar respekt för varandra. Vi är inte här för att lära oss skada andra utan för att utveckla oss själva och vid behov kunna försvara oss mot hot om våld.

WTMAS - World Traditional Martial Arts Society

Vi är anslutna till WTMAS som är vår länk till de olika mästarna i karate, kobudo och iaido på Okinawa i Japan. WTMAS kvalitetsäkrar vår träning och undervisning och administrerar våra graderingar som gäller i hela världen.

WTMAS »