HÖSTTERMIN 2021, Träningstider:

Tider för nybörjare (första terminen) i KARATE, TAIJUTSU (AIKI - JUJUTSU), KOBUDO, och IAIDO samt BATTOJUTSU från och med den 23 augusti 2021 till och med den 15 december 2021 då vi stänger för julledighet:

KARATE + TAIJUTSU = KARATEJUTSU

Måndagar 17.45-18.45 för barn lägst ca 6-8 år, samt deras föräldrar som vill träna tillsammans med sina barn (barn- och familjeträning)

Måndagar och onsdagar 17.45-18.45 för seniorer, vuxna och ungdomar lägst 13 år

IAIDO och BATTOJUTSU

måndagar 19-20

KOBUDO/KOBUJUTSU

Vissa måndagar och onsdagar under karatejutsu träningar några veckor in i terminen när alla lärt sig grunderna i karate först

Träningstider för fortsättningsgruppen fr o m termin 2, dvs graderade i KARATEJUTSU, KOBUDO, IAIDO och BATTOJUTSU från och med den 24 aug 2021 till och med den 16 dec 2021:

Tisdagar

17.45-18.45 karatejutsu för alla graderade barn, samt vuxna och ungdomar

18.45-19.45 kobujutsu; alla i kobudo graderade vuxna och ungdomar

19.45-21 karatejutsu för vuxna och ungdomar med lägst grönt vuxen bälte

Onsdagar

19-20 iaido och battojutsu för alla graderade i iaido

19-20.30 iaido och battojutsu för lägst brunt bälte i iaido

Torsdagar

17.45-18.45kobujutsu; alla i karate graderade vuxna, ungdomar och barn

19-20.15karatejutsu för alla graderade vuxna och ungdomar

20.15-21 stretching special, öppet för alla medlemmar lägst 13 år

Söndagar

16-17 iaido och battojutsu för graderade i iaido

17-18 karatejutsu för alla graderade vuxna och ungdomar

17-19 karatejutsu för graderade med lägst lila vuxen bälte

18-19 stretching & Yoga special, för mjukare och smidigare kropp, öppet för alla medlemmar lägst 13 år