HÖSTTERMIN 2019, Träningstider för nybörjare (ograderade):

Tider enbart för nybörjare i KARATE, TAIJUTSU (AIKI - JUJUTSU), KOBUDO, BUJUTSU och IAIDO samt BATTOJUTSU från och med den 2 sept 2019 till och med den 12 dec 2019 då vi stänger för juluppehåll:

KARATE + TAIJUTSU = KARATEJUTSU

onsdagar 18-19 för barn lägst ca 8 år, samt deras föräldrar som vill träna tillsammans med sina barn (barn- och familjeträning)

måndagar 19-20 och onsdagar 18-19 för seniorer, vuxna och ungdomar lägst 13 år

IAIDO och BATTOJUTSU

torsdagar 19-19.45

KOBUDO/KOBUJUTSU

Vissa måndagar och onsdagar under karatejutsu träningar några veckor in i terminen när alla lärt sig grunderna i karate först

BUJUTSU

måndagar 18-19 för seniorer, vuxna och ungdomar, lägst 13 år

TRÄNINGSTIDER FÖR GRADERADE i KARATEJUTSU, KOBUDO, IAIDO och BATTOJUTSU från och med den 3 sept 2019 till och med den 12 december 2019:

Tisdagar

18-19 Karatejutsu; alla graderade vuxna, ungdomar och barn

19-19.45 Okinawa Kobudo för alla graderade i karatejutsu

19.45-20.45 Karatejutsu för vuxna och ungdomar med lägst grönt vuxen bälte

Onsdagar

19-20.30 Karatejutsu: Jissen Kumite (fight) för vuxna och ungdomar med lägst grönt bälte

Torsdagar

18-19 Karatejutsu; alla graderade vuxna, ungdomar och barn

19-19.45 iaido för nybörjare

19-19.45 fri, egen träning för alla medlemmar

19.45-20.45 iaido & battojutsu för graderade i iaido

Söndagar

16-17 Okinawa kobudo för graderade i kobudo

17-18 Karate Kata Special; Karate kata träning för graderade vuxna och ungdomar

18-19 Iaido och battojutsu för graderade