AIKI JUJUTSU = självförsvar

Syftet för träningen i AIKI JUJUTSU, som egentligen heter TAIJUTSU, är en fysisk och psykisk utveckling genom kunskaper i att förebygga och bemöta konflikter, sätta tydliga gränser och vid förekommande fall kunna försvara sig själv eller andra på ett effektivt sätt i nödvärn mot olika övergrepp såväl stående som liggande (groundfighting). Även mot flera beväpnade eller obeväpnade motståndare, och med alla medel som står till buds för att göra motstånd - både verbalt, mentalt och fysiskt. Färdigheterna ger Dig bättre möjlighet att handskas med hotfulla och våldsamma situationer/personer och skapar en inre säkerhet hos Dig! .

AIKI JUJUTSU i Kampsportsklubben Kaizenkan

är perfekt träning för Dig som gillar okomplicerad, rolig, mångsidig och bra träning, som ger dig bättre kondition, smidigare och fastare kropp samt bättre självförtroende. Vuxna, ungdomar och barn från ca 8 år, tjejer och killar samt nybörjare och avancerade i egna grupper. Aiki jujutsu passar bra för alla som vill förbättra sin koordination, kondition och rörlighet och kunna skydda sig själv eller sina närmaste vid hotfulla situationer där vi hotas med våld!

Träningen på Kaizenkan är för livet - inte för tävling!

Teknikerna bygger på smarta principer i kombination med enkla och realistiska tekniker, kännedom om kroppens svaga punkter och nervsystemet, samt rätt mental inställning – ej fysisk råstyrka eller smidighet. I Kaizenkai Aiki jujutsu tränas slag, sparkar, blockeringar, svepningar, fallteknik, att ta sig lås från olika grepp, kast, nedtagningar, lås, fasthållningar, försvar mot knivhot samt hur förebygga hotfulla situationer mm.

Stilen grundar sig på den legendariske japanske Bujutsu mästaren Motokatsu Inoues (1918-1993) kunskaper om olika kampkonster, där framför allt följande av hans läromästare har bidragit med sitt kunnande: Yasuhiro Konishi (1893-1983) KARATE och TAKENOUCHI-RYU JUJITSU, Shinken Taira (1897-1970) KARATE och JUJITSU, Seiko Fujita (1899-1966) NAMBAN SATTORYU-, och SHINGETSU-RYU JUJITSU samt KOGARYU NINJITSU och Gozo Shioda (1915-1966) YOSHINKAN AIKIDO.

Aikijutsu (Taijutsu) ingår i vår Karatejutsu och omfattar "jutsu" delen av vår karatejutsu. Den andra delen är traditionell karate från Okinawa.