MUGAIRYU IAIDO - HACHIMANRYU BATTOJUTSU

Kenjutsu är samurajens kunskap om det berömda samurajsvärdet sk katana, där Iaido är konsten att dra, hugga, stöta och parera med svärdet, och där rörelserna tränas till perfektion såsom samurajerna gjorde i sin iaijutsu. I Battojutsu (som är ett annat namn för Kenjutsu), tränar vi tillämpningar av dessa tekniker mot varandra - kumitachi, med ett träsvärd sk bokken.

Från iaijutsu har sedan iaido utvecklats med ett annat syfte för träningen, nämligen fysisk och mental utveckling av utövaren, med svärdet som redskap.

HACHIMANRYU BATTOJUTSU, MUGAIRYU IAIDO - en annorlunda och spännande kampkonst för alla lägst 13 år och med intresse av Japan och samurajer.

Varför kan inte barn under 13 år träna iaido beror på att svärden är så långa och tunga och det skulle kunna göra mer skada än nytta om man börjar med iaido när man är för liten.

I Kaizenkan tränas koryu iaido enligt Koden Hachimanryu Battojutsu och Mugairyu iaido under stormästaren Hamamoto Hisao på Okinawa i Japan.

hamamoto-sensei

KODEN HACHIMAN RYU BATTOJUTSU & MUGAI RYU O-SENSEI HISAO HAMAMOTO

The 14:th headmaster (soke) is Hisao Hamamoto in Okinawa. He was born 1936 in Kumamoto in Kyoshu, Japan.

Läs mer »