Kaizenkai Fotogallery

Soke Leif Hermansson

Foto: Leif Hermansson - Karate

Foto: Leif Hermansson - Kobudo

Foto: Leif Hermansson - Iaido


Foto Från Resor till Okinawa

Foto: Okinawa resa 2014

Foto: Okinawa resa 2012