De aktuella träningstider liksom övrig information framgår fr 1 aug 2022 på vår nya hemsidor på www.kaizenkan.se